.

ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา

ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องคาราโอเกะ

ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องคาราโอเกะ รองรับการสัมมนาได้ถึง 100-150 ท่าน

s2 s1 

s3 S15

 s5 s6

s7 s8

 S9s10

 s11 s12

s13 s14